طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد.

1. بررسی تاثیر Nutlin-3 بر بیان ژنهایP53, P21, PUMA, MDM2  وهمچنین اثر آن بر میزان بروز آپوپتوزیس و سیتوتوکسیسیته در سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از مغز استخوان موش

مجری : دکتر فرزاد رجایی

2. اثرات پروبیوتیک (ترکیبی از Lactobacillus helveticus R0052  وBifidobacterium longum R0175) برفرایندهای التهاب، آپوپتوز وحافظه دررتهای القا شده با لیپوپلی ساکارید

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

3. شیوع توکسوپلاسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

4. بررسی انگل های روده ای و تعیین هویت ژنوتایپ های ژیاردیا و هیمنولپیس، در عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر قزوین

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

5. بررسی بیان FOX3a و مسیر سیگنالینگ اتوفاژی مرتبط با آن در بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین موش صحرایی نژاد ویستار

مجری : دکتر شهرام دارابی

6.  بررسی اثر نیکوتینیک و پیکولینیک اسید بر ساختار و پایداری آلبومین سرم انسانی

مجری : دکتر کوروش گودرزوند چگینی

7. بررسی اثر سه ترکیب امگا-3، امگا-6 و نارینجین بر بیان  و متیلاسیون پروموترژن های WIF-1 و WT1  در رده های سلولی سرطان پانکراس (Mia Paca II)،  معده (AGS) و ملانوما (a375)

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

8. بررسی اثرات تحریک کننده ایمنی Isotretinoin در ماکروفاژهای آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مجری : دکتر بهاره عبد نیک فرجام

9. بررسی اثر پیش تیمار با هیدروژن سولفاید بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی 6-هیدروکسی دوپامین و بررسی نقش احتمالی استرس اکسیداتیو و کانال های پتاسیمی حساس به ATP

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

10. بررسی اثر مهار ژن ABCB1 MDR-1))  در کاهش مقاومت سلول های سرطانی  در برابر عوامل شیمی درمانی با استفاده از فن آوری CRISPR/Cas در رده سلولی  مقاوم به دارو سرطان تخمدان

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

11. بیان و تخلیص پروتئین نوترکیبFGFR2b  و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهمکنش با گالیک اسیدو نارنجین

مجریان : دکتر حسین پیری، دکتر نعمت اله غیبی

12. بررسی میزان بیان MIR135a در نمونه پلاسمای افراد دارای حالات پیش دیابتی   IGT ,IFG و دیابت و دیابت بارداری در مقایسه با گروههای کنترل

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

13. مطالعه اثر زیر واحدهای پروتئین کالپروتکتین S100A9 و S100A8 بر وضیعت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن OCLN در رده سلولی A-375 ملانومای انسانی

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

14. بررسی ارتباط  میان میزان بیان ژنهای دخیل در متابولیسم Gemcitabine  مانند RRM1, CDA, DCK, SLC29A1 و میزانmicroRNA های کنترل کننده آنها

مجری : دکتر فرزاد رجایی

15. بررسی تغییرات بیانی ژن های IL-1B، IFN-γ و IFNG-AS1 در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیماران دو قطبی در مقایسه با افراد سالم

مجری : دکتر سید حسین قافله باشی

16. شناسایی مولکولی تریکوسترونژیلوس های انسانی ساکنین روستایی فومن

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

17. بررسی اثر ضد تشنجی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphora tenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

مجری : دکتر حسین پیری

18. تاثیر ویتکسین و کوئرستین بر تولید واسطه های التهابی نوتروفیل های افراد سالم

مجریان : دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر بهاره عبد نیک فرجام

19. اپیدمیولوژی مولکولی لیشمانیوز جلدی در ناقلین، مخازن و بیماران کانون اندمیک .....

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

20. بررسی اثرات ضدالتهابی روتین بر نوتروفیل های افراد نرمال

مجریان : دکتر بهاره عبد نیک فرجام، دکتر مرجان نصیری اصل

21. بررسی بیان ایمنوهیستوشیمیایی پروتئینp62 در  بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نژاد ویستار

مجری : دکتر شهرام دارابی

22. ویرولیتیک اونکوتراپی با ویروس BTV نوترکیب

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

23. کلونینگ ژن mpd و LinA در سودوموناس مکلوگلوسیدا

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

24. بررسی شیوع انگل های روده ای در ساکنین روستایی شهرستان های تاکستان (استان قزوین) و فومن (استان گیلان) در سال 1394

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

25. بررسی فراوانی دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C ژن MTHFR و ارتباط آن با هایپومتیلاسیون ژن H19 در نمونه اسپرم مردان ایرانی با ناباروری اولیه

مجری : دکتر رضا نجفی پور

26. تعیین ارتباط میان میزان بیان ژن های دخیل در متابولیسم Gemcitabin مانند SLC29A1، DCK، CDA، RRM1 و میزان microRNAهای کنترل کننده آنها در رده های سلولی سرطان پانکراس

مجری : دکتر فرزاد رجایی

27. بررسی نقش فلونارایزین همراه با ویتامین های ب در پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

28. اثرات روتین بر بیان ژن ساب یونیت های GABAA و BDNF در تشنج لوب تمپورال در موش

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

29. آنالیز موتاسیون KRAS و تعیین میزان بیان ژن و ارزیابی ایمنوهیستوشیمی پروتئین   HIF1AN به عنوان بیومارکر پیش آگهی دهنده احتمالی آدنوکارسینومای کولورکتال انسانی

مجری : دکتر رضا نجفی پور

30. تشخیص هم زمان لپتوسپیرای بیماریزا و ساپروفیت

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

31. اثرات کوئرستین بر بیان ژن های ساب یونیت های گیرنده های ایونوتروپیک گلوتامات (G1UA1,NR2A,NR2B) و پروتئین شوک حرارتی 70 در تشنج ناشی از کاینیک اسید در موش

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

32. بررسی اثرات انجماد شیشه ای بر میزان زنده ماندن، آپوپتوزیس، بیان انتگرین های سطحی (B1 _ a9  ) و تکامل جنینی در اووسیت موش سوری

مجری : دکتر فرزاد رجایی

33. بررسی نقش گلیبن کلامید همراه با ویتامین های ب در پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ایجاد شده بر اثر تجویز 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

34. بررسی ارتباط پلی مورفیسم های, T+45G G+276 T ژن آدیپونکتین و G-238A ژن TNFα با مقاومت به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به كبد چرب غير الكلي

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

35. مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

36. تهیه انتی بادی های مونوکلونال برعلیه  nmp22بااستفاده از آنتی ژن بافت سرطان مثانه و بررسی خصوصیات آن

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

37. بررسی اثر پروتواسکولیسیدال گیاهان دارویی بر کیست هیداتیک و تعیین اثر ایمونومدولاتوری گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روی مارکرهای بلوغ سلول های دندریتیک و تولید سایتوکاین های 18 و IL-12

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

38. بررسی تاثیر پره کاندیشنینگ با نورموباریک هیپرکسیا بر روند پیشرفت بیماری الزایمر در مدل β  آمیلوئیدی بیماری الزایمر

مجری : دکتر محمدحسین اسماعیلی

39. راه اندازی تکنیکReal time PCR درتشخیص ناخالصی های DNA ژنومی E.coli در محصولات  نوترکیب

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

40. اثر مهاری فلوفنازين، تيوريدازين و آری پیپیرازول بر کيست سازی توکسوپلاسما گوندی ای در موش

مجری : دکتر بهاره نیک فرجام

41. بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بروز تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و رابطه آن با فراوانی کیست های مغزی در موش های سوری

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

42. بررسی اثرات ضدالتهابی روتین بر نوتروفیل های افراد نرمال

مجری : دکتر بهاره عبدنیک فرجام

43. بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بروز تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و رابطه آن با فراوانی کیست های مغزی در موش های سوری

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

44. بررسی فنوتیپی و مولکولی متالوبتالاکتامازها و کلاسهای اینتگرونی 1، 2 و 3 در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان های شهر قزوین و تهران

مجری : دکتر امیر پیمانی

45. بررسی اثر پیش تیمار با مهار کننده های کانال های پتاسیمی 4- آمینوپیریدین (4-AP) و تترااتیل امونیوم (TEA) بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون درمدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

46. شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیازیس مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از RFLP-PCR و نیز ارزیابی حساسیت دارویی آن ها نسبت به فلوکونازول و کسپوفانژین در شرایط in-vitro

مجری: دکتر فائزه محمدی

47.بررسی اثر دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی بر میزان بقای سلولی و بیان ژن survivin در رده های سلولی EPG85-257P و EPG85/257-RDB سرطان معده انسانی

مجری:دکتر مریم جوادی

48. بررسی نقش استرس رتیکولوم اندوتلیال در پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری: دکتر هاشم حق دوست یزدی

49-بررسی ارتباط شاخص های سرمی عملکرد کلیه با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری: دکتر هاشم حق دوست یزدی

50-بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول های رده غضروف، استخوان و چربی بدنبال knockdown کردن Toll-like receptor 3 و 4

مجری: دکتر مرجان نصیری اصل

51-مطالعه تاثیر فلاونوییدی مایریسیتن بر روی بیان ژن و پروتئین -catenin β در رده سلولی سرطانی ملانوما (A375 )

مجری:حسین احمدپور یزدی

52-شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های محیطی از بیمارستان های قزوین براساس تعیین توالی ژن بتا توبولین

مجری: دکتر فائزه محمدی

53-بررسی وضعیت متیلاسیون کلاسترهای ژنی miR-34b/c ، miR-449a/b/c در نمونه اسپرم افراد نابارور با درجات مختلف اسپرماتوژنزیس ناقص

مجری:رضا نجفی پور

54-بررسی اثر محافظت نورونی سیمواستاتین بر القای اتوفاژی در سلولهای بنیادین عصبی

مجری: دکتر شهرام دارابی

55- بررسی نقش نوروپروتکتیو و ضد پارکینسونی گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری: دکتر هاشم حق دوست یزدی

56-بررسی فراوانی دو پلی مورفیسم 238- G/Aو 308- GAدر ژن TNF در مردان نابارور با درجات مختلف اسپرماتوزنزیس ناقص

مجری: دکتر سحر مقبلی نژاد

57-بررسی اثر پاروُویروس B19 ببر بیان ژن‌های سایتوکاین‌های التهابی IL-6، IL-1β، TNF-α و ژن NF-κB در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و تمایز استئوبلاستی و ادیپوسیتی این سلول‌ها در محیط آزمایشگاهی.

مجری: دکتر مهدی آزاد

58-شبیه سازی هترو دایمریزه شدن پروتئین های S100A8/S100A9 و اثر آراشیدونیک اسید بر ساختار آن ها به روش دینامیک مولکولی

مجری: دکتر علیرضا فراست

59-بررسی نقش گیرنده های 1 ارکسین و کانابینوییدی در ناحیه شکمی جانبی منطقه خاکستری دورقناتی بر حافظه و یادگیری اجتنابی موش های صحرایی در شرایط القا درد پالپ دندان با کپسایسین

مجری: محمد صوفی آبادی

60-بررسی اثرات محافظت نورونی استرادیول در موش صحرایی ماده مدل بیماری پارکینسون

مجری: دکتر شهرام دارابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0