طرح های تحقیقاتی مصوب و در حال اجرا در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد


سال 1400

368-بررسی ژن‌ها و جهش‌های مرتبط با ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی در استان قزوین با روش توالی‌یابی اگزوم

مجری: دکتر رضا نجفی پور

369-مقایسه یافته های سیتولوژی ، کولپوسکوپی و پاتولوژی درتشخیص ضایعات سنگفرشی اپیتلیالی سرویکس در زنان آلوده به چند ویروس های ریسک HPV بطور همزمان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال 1400-1401

مجری: دکتر بابک رحمانی

370-بررسی ارتباط بین سطح سرمی هورمون های متابولیک غده تیروئید، گلوکوکورتیکوئیدها، پرولاکتین و تستوسترون با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری: هاشم حق دوست یزدی

371-بررسی ارتباط پروفایل کاتیونی سرم و مرگ نورونی دپامینرژیک در جسم سیاه در پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری: هاشم حق دوست یزدی

372-بررسی اثر دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی نانوکپسوله شده بر میزان بقای سلولی و کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در رده سلولی سرطانی معده AGS

مجری: نعمت الله غیبی

373-بررسی اپیدمیولوژیکی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار از سال 1396 تا سال 1398 در قزوین (اقبالیه)، ایران

مجری: سعیده غلامزاده خویی

374-بررسی اثرات محافظتی باواچینین بر هیپوکمپ در برابر آسیب ناشی از ایسکمی مغزی گذرا در رت

مجری:یزدان نادری

375-بررسی تاثیر متفورمین بر پروفایل بیانی انواع مختلف microRNAها در رده سلولیSW480 کلورکتال کنسر با استفاده از روش RNA-sequencing

مجری:سحر مقبلی نژاد

376-مطالعه اثر نانوذرات پروپولیس بر روی تکثیر و بیان ژن های BAXو BCL-2 در رده سلولی A375 سرطان ملانوما و ارزیابی اثر حفاظتی آن در برابر پرتودرمانی

مجری: اعظم جنتی اصفهانی

377-بررسی تاثیر متفورمین بر پروفایل بیانی انواع مختلف microRNAها در رده سلولیmcf-7 سرطان سینه با استفاده از روش RNA-sequencing

مجری:سحر مقبلی نژاد


سال1399

350- بررسی ارتباط الگوی متیلاسیون پروموتر و بیان ژنهای TNFRSF8 ، PD-L1 و KIT به عنوان بیومارکرهای درمانی در بدخیمی هماتوپویتیک در بیماران ایرانی  

مجری: دکتر مهدی آزاد

351- بررسی گذشته نگر ارتباط داده های کلینیکال و پاراکلینیکال بیماران مبتلا به COVID-19

مجری:دکتر محمد حسین احمدی

352- بررسی اثر ضد سرطانی دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی بر میزان بقای سلولی و بیان ژنهای BAX و BCL2 در رده های سلولی EPG85-257P و  EPG85/257-RDB سرطان معده مجری: دکتر مریم جوادی و علیرضا فراست

353- تاثیر غنی سازی محیط در توسعه اختلالات عصبی (اضطراب، افسردگی و حافظه) ناشی از عفونت در دوران پیش از تولد در فرزندان

مجری:دکتر محمد حسین اسماعیلی

354-تاثیر آلودگی هوا در اوایل زندگی بر روی اختلالات عصبی (شناختی، افسردگی و اضطراب) در بزرگسالی

مجری:دکتر محمد حسین اسماعیلی

355- جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی SARS-CoV-2 از بیماران COVID-19 در ایران 

مجری:دکتر بابک رحمانی

356-تاثیر داروی ممانتین بر بهبود علایم خلقی مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در جمعیت ایرانی

مجری: دکتر مریم سلیمان نژاد

357- پیگیری عوارض همه گیری کووید 19 بر بافت ریه و فاکتور های التهابی و انعقادی خون یکماه و سه ماه پس از بهبودی در بیمارستان های شهر قزوین

مجری:دکتر سید امیر حسینی

358-ارزیابی مکانیسم مولکولی باواچینین به عنوان یک عامل حساس کننده به داروهای شیمی درمانی : مطالعه ی بیوانفورماتیکی و تجربی

مجری:دکتر بابک رحمانی

359- مطالعه مدلسازی و دینامیک مولکولی پلی¬مورفیسم های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف در ژن PROC مرتبط با تنظیم دوز وارفارین

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد

360-مطالعه مدلسازی و دینامیک مولکولی پلی¬مورفیسم های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف در ژن GGCX مرتبط با تنظیم دوز وارفارین

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد

361- تاثیر متفورمین بر سلولهای التهابی پریودنتال، فیبرهای کلاژن و عروق جدید در موشهای صحرایی با بیماری آلزایمرتجربی  

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد و دکتر محمد صوفی آبادی

362- بررسی ارتباط 2 واریانت rs10735079 درژنoAs3 وrs2109069 در ژن DPP9 با وخامت بیماری در مبتلایان به Covid19

مجری:دکتر نعمت الله غیبی

363- بررسی تاثیر رزوراترول بر سندرم متابولیک در خانمها

مجری:دکتر نعمت الله غیبی

364- اثرات انجماد شیشه ای بر میزان بیان اینتگرین های 9α، ، ، در جنین موش سوری در مرحله لانه گزینی

مجری: دکتر فرزاد رجایی

365- اثرات انجماد شیشه ای بر میزان بیان اینتگرین هایαv وβ3 تخمک موش سوری و ارزیابی میزان باروری و تکامل تا مرحله بلاستوسیست پس از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

مجری:دکتر فرزاد رجایی

366- بکارگیری روش مهندسی CRISPR/Cas9 علیه انکوژن‌های E6 و E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 در رده های سلولی C3 و HeLa

مجری:رضا نجفی پور

367- بررسی اثر دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی بر میزان بقای سلولی و بیان ژن survivin در ارگانوئیدهای حاصل از بیوپسی های سرطان کولون انسانی

مجری: دکتر نعمت الله غیبی


سال1398
 

1. بررسی اثرات محافظتی هرنیارین در ایسکمی مغزی ناشی از انسداد شریان کاروتید میانی در رت
مجری: دکتر یزدان نادری

2. بررسی نقش
Pifithrin-α در القای اتوفاژی و کاهش آپوپتوزیس در سلولهای رده SHSY5Y مدل بیماری پارکینسون ایجاد شده با سم 6-OHDA
مجری: دکتر شهرام دارابی

3. بررسی اثرات نانو ذرات سوپرمغناطیس اکسید اهن کونژوکه شده با پپتید
p28   در ایجاد کنتراست تصاویرMRI در مدل سلولی MCF-7
مجری: دکتر حسین احمدپور

4. بررسی اثرات محافظتی 
Evodiamine بر بیان پروتین p62 در سلول های مدل بیماری پارکینسون
مجری : دکتر شهرام دارابی

5. بررسی ارتباط شاخص های سرمی عملکرد کلیه با پارکینسون القاء شده توسط سم 6 هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
 مجری: دکتر هاشم حق دوست

سال 1397

بررسی تاثیر ریزRNAها بر بیان و عملکرد ژن‌های دخیل در مقاومت (ABCG2, MCL1, MLH1, CYP3A4) به داروی شیمی درمانی Irinotecan در رده  سلول‌ سرطانی کولون (HCT116)

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

ساخت نانوذرات لیپوزومی هدفمند با آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین برای انتقال ژن میلیتین به رده ی سلولی SKBR3 سرطان پستان

مجری : دکتر علیرضا فراست

بررسی اثر کوئرستین و کرایسین استریفیه شده با اسیدهای چرب امگا بر روی میزان آپوپتوز، بقای سلولی و بیان ژنهای BAX ، BCL-2 و تایروزیناز در رده های سلولی سرطانی MCF-7 و A375

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی پلی‌مورفیسم‌های ژن‌های سیتوکرومP450و VKORC1 در بیماران قلبی _ عروقی کاندید دریافت وارفارین، مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر قزوین

مجریان : دکتر بابک رحمانی، دکتر فاطمه سمیعی راد

بررسی اثرات محافظتی مینوسیکلین بر آسیب قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در رت

مجری : دکتر یزدان نادری

بررسی فراوانی جنین های در معرض خطر توکسوپلاسموز مادرزادی در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کوثر و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی شهید بلندیان و البرز استان قزوین و ارزیابی دانش آنها در مورد توکسوپلاسموز

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی میزان  بیان miR135a در نمونه بزاق تحریکی وغیر تحریکی افراد مبتلا دیابت تیپ ۲در مقایسه با گروه کنترل

مجریان : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر ایرج میرزایی

بررسی نقش اتوفاژی در مکانیسم ضد پارکینسونی استرادیول در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی ارتباط بین سطح سرمی گلوکز، انسولین و اسیدهای چرب ازاد با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی میزان بیان ژن-5p 486 –miR در سرم بیماران لوسمی میلوییدی مزمن (CML)و مقایسه ی آن با افراد نرمال

مجری : دکتر فرشاد فروغی

بررسی نقش گیرنده های 1 ارکسین و کانابینوییدی در ناحیه شکمی جانبی منطقه خاکستری دورقناتی بر حافظه و یادگیری اجتنابی و فضایی موش های صحرایی در شرایط القا درد پالپ دندان با کپسایسین

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت نورونی سیمواستاتین به وسیله القای اتوفاژی در سلولهای بنیادین عصبی

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی نقش اسید کارنوسیک در القای اتوفاژی و افزایش عمر سلولهای BMSCs پس از مواجهه با استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسید هیدروژن

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ملاتونین و  N-استیل سیستئین ( (NAC بر استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی در ناحیه پنومرای کورتکس مغز موش صحرایی

مجری : دکتر فاطمه صباغ زیارانی

شناسایی مولکولی انگل های فاسیولا و دیکروسلیوم در دامهای آلوده در استان قزوین با استفاده از روش High Resolution Melting Analysis

مجری : دکتر پیمان حیدریان

بررسی سطح سرمی بیلی روبین و سلنیوم در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین بیماری پارکینسون

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی نقش نوروپروتکتیو و ضد پارکینسونی گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

سال 1396

شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیازیس مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از RFLP-PCR و نیز ارزیابی حساسیت دارویی آن ها نسبت به فلوکونازول و کسپوفانژین در شرایط in-vitro

مجری : دکتر فائزه محمدی

شبیه سازی هترو دایمریزه شدن پروتئین هایS100A8/S100A9   و اثر آراشیدونیک اسید بر ساختار آن به روش دینامیک مولکولی

مجری : دکتر علیرضا فراست

بررسی اثر رادیو دارو Rhenium188-HDD بر روی متیلاسیون پروموتور و بیان برخی از ژن های آنتاگونیست مسیر پیام رسانی Wnt/B-Catenin و WT1 در رده ی سلولی  Huh7 هپاتوسلولارکارسینوما

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی  بیان پلاسمید  IL-2 در سلولهای بنیادی مزانشیمال ترانسفکت شده به روش لیپوفکتامین

مجری : دکتر محمدحسین احمدی

بررسی تاثیر پروتئین بتاتروفین نوترکیب  بر وضعیت بیان دو ژن  در مسیر سیگنالینگ اپوپتوز) BCL2و (BAX در رده سلولی Skov3در سرطان تخمدان

مجری : دکتر کوروش گودرزوند چگینی

شناسایی ژنوتایپ ایزوله های کیست هیداتیک در دام های استان قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

بررسی تاثیرسیگنالینگ BMPبر تمایز سلول های بنیادی اپیتلیال آمنیون انسانی کپسوله شده در ماتریکس آلژینات- نانو کیتوزان  و تمایز آن ها به کراتینوسیت به منظور بهبود زخم در مدل حیوانی

مجری : دکتر فرزاد رجایی، دکتر حسن نیک نژاد

بررسی  گونه های تریکوسترونژیلوس و شناسایی تنوع ژنتیکی آن ها  در دام های بومی ذبح شده در کشتارگاه  قزوین طی سال های 97-96

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

بررسی مولکولی و شناسایی ژنوتیپ های فاسیولا و دیکروسلیوم درشهر قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

شیوع توکسوپلاسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم –429T/C و374T/A–در ژن RAGE با نفروپاتی در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2

مجری : دکتر حسین پیری

اثر تمرین هوازی مادر قبل و حین بارداری بر بیان ژن های BCL-2،BAX،eNOS وVEGF عروق فرزندان موش های صحرایی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

جداسازی آکانتامبا و نگلریا از کانال آب کشاورزی و استخرهای شنا عمومی استان قزوین و شناسایی گونه و ژنوتایپ آنها

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی ارتباط microRNA-155 سرمی با پروفایل چربی در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با افراد غیر دیابتی

مجری : دکتر کوروش گودرزوند

بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر فشار خون ، پروفایلهای متابولیک، شاخصای استرس اکسیداتیو و مارکرهای التهابی  در بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه

مجری : دکتر سید مهدی میرهاشمی، دکتر حمیدرضا جوادی

بررسی نقش استرس رتیکولوم اندوتلیال در پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی وضعیت متیلاسیون و بیان کلاسترهای ژنی miR-34b/c ، miR-449a/b/c در نمونه اسپرم افراد نابارور با درجات مختلف اسپرماتوژنزیس ناقص

مجری : دکتر رضا نجفی پور، دکتر سحر مقبلی نژاد

سال 1395

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های محیطی از بیمارستان های قزوین براساس تعیین توالی ژن بتا توبولینtubulin) β)

مجری : دکتر فائزه محمدی

ارزیابی مقدار بیان ژن 155-miR و سطح سرمی سیتوکین TNF-α در بیماران آرتریت روماتوئید با Anti CCP  و Rheumatoid factor (RF)  مثبت و مقایسه ی آن با افراد سالم

مجری : دکتر فرشاد فروغی

تاثیر فعالیت بدنی در دوران بارداری بر پروتین های BRCA1، P53، در سرم و بافت پستان نوزاد موشهای صحرایی ماده نژاد اسپراگ داولی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

بررسی بیان و متیلاسیون پروموتور ژنMyoD1 و cxx1 در بلوک های بافتی  بیماران مبتلا به سرطان پستان

مجری : دکتر فرشاد فروغی

اثر پرو تئین بتا تروفین نوترکیب  بر بیان  ژن WIF-1 و WT1  در رده های سلولی سرطان پانکراس  (Mia Paca II) و تخمدان (Skov-3)

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی تاثیر ملاتونین و ال-کارنتین در میزان  بیان ژن GDF9)، BMP15 ) وآپوپتوز اووسیت های بالغ شده موش های سوری به روش Invitro

مجری : دکتر فریبا ظفری

بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی  مغز استخوان به سلول های رده غضروف، استخوان و چربی بدنبال knockdown کردن   Toll-like receptor 3 و 4

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیس تیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های کودکان قدس و ولایت قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی اثر پاروُویروس B19 برپروفایل بیان ژن‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول‌های استئوبلاستی و ادیپوسیتی تمایز یافته از آن در محیط آزمایشگاهی

مجری : دکتر مهدی آزاد

سال 1394

مطالعه تاثیر فلاونوییدی مایریسیتن  بر روی بیان ژن و پروتئین -catenin β در رده سلولی سرطانی ملانوما (A375 )

مجری : دکتر حسین احمدپور یزدی

اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس رحم، لوله رحم، تخمدان، کلیه و کبد در موش سوری

مجری : دکتر فرزاد رجایی

تاثیر محافظتی تجویز همزمان ملاتونین و ال کارنیتین بر پارامتر های تولید مثلی در موش صحرایی نر

مجری : دکتر احسان عالی

سال 1393

بررسی اثر گیاهان دارویی در القاء آپوپتوزیس در پروتواسکولکس های کیست هیداتید

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

ژنوتایپینگ ویروس HPV و بررسی بیان ژنهای E6/E7 وP16 INK4Aبه عنوان  بیومارکرهای مولکولی در تشخیص پیش سرطان و سرطان دهانه رحم در نمونه های بیوپسی دهانه رحم استان قزوین

مجری : دکتر اصلانی مهر

ارتباط میزان بیان آنزیم DNMT1 با متیلاسیون ژن Ecad در سل لاین Miapaka2

مجری : دکتر مهدی آزاد و دکتر مهدی سهمانی

ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه دارویی اسکروفولاریا مگالانتا درمدل تجربی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

مجری : دکتر عباس آزادمهر

سال 1392

فراوانی ژنوتیپ های 18،16،11،6و33 ویروس پاپیلومای انسانی در بلوکهای بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی سر و گردن

مجری : خانم فاطمه فتوحی قزوینی

طرح های تحقیقاتی مصوب و در حال اجرا در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد


سال 1400

368-بررسی ژن‌ها و جهش‌های مرتبط با ناشنوایی اتوزومی مغلوب غیرسندرمی در استان قزوین با روش توالی‌یابی اگزوم

مجری: دکتر رضا نجفی پور

369-مقایسه یافته های سیتولوژی ، کولپوسکوپی و پاتولوژی درتشخیص ضایعات سنگفرشی اپیتلیالی سرویکس در زنان آلوده به چند ویروس های ریسک HPV بطور همزمان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین در سال 1400-1401

مجری: دکتر بابک رحمانی

370-بررسی ارتباط بین سطح سرمی هورمون های متابولیک غده تیروئید، گلوکوکورتیکوئیدها، پرولاکتین و تستوسترون با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری: هاشم حق دوست یزدی

371-بررسی ارتباط پروفایل کاتیونی سرم و مرگ نورونی دپامینرژیک در جسم سیاه در پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری: هاشم حق دوست یزدی

372-بررسی اثر دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی نانوکپسوله شده بر میزان بقای سلولی و کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در رده سلولی سرطانی معده AGS

مجری: نعمت الله غیبی

373-بررسی اپیدمیولوژیکی میزان فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار از سال 1396 تا سال 1398 در قزوین (اقبالیه)، ایران

مجری: سعیده غلامزاده خویی

374-بررسی اثرات محافظتی باواچینین بر هیپوکمپ در برابر آسیب ناشی از ایسکمی مغزی گذرا در رت

مجری:یزدان نادری

375-بررسی تاثیر متفورمین بر پروفایل بیانی انواع مختلف microRNAها در رده سلولیSW480 کلورکتال کنسر با استفاده از روش RNA-sequencing

مجری:سحر مقبلی نژاد

376-مطالعه اثر نانوذرات پروپولیس بر روی تکثیر و بیان ژن های BAXو BCL-2 در رده سلولی A375 سرطان ملانوما و ارزیابی اثر حفاظتی آن در برابر پرتودرمانی

مجری: اعظم جنتی اصفهانی

377-بررسی تاثیر متفورمین بر پروفایل بیانی انواع مختلف microRNAها در رده سلولیmcf-7 سرطان سینه با استفاده از روش RNA-sequencing

مجری:سحر مقبلی نژاد


سال1399

350- بررسی ارتباط الگوی متیلاسیون پروموتر و بیان ژنهای TNFRSF8 ، PD-L1 و KIT به عنوان بیومارکرهای درمانی در بدخیمی هماتوپویتیک در بیماران ایرانی  

مجری: دکتر مهدی آزاد

351- بررسی گذشته نگر ارتباط داده های کلینیکال و پاراکلینیکال بیماران مبتلا به COVID-19

مجری:دکتر محمد حسین احمدی

352- بررسی اثر ضد سرطانی دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی بر میزان بقای سلولی و بیان ژنهای BAX و BCL2 در رده های سلولی EPG85-257P و  EPG85/257-RDB سرطان معده مجری: دکتر مریم جوادی و علیرضا فراست

353- تاثیر غنی سازی محیط در توسعه اختلالات عصبی (اضطراب، افسردگی و حافظه) ناشی از عفونت در دوران پیش از تولد در فرزندان

مجری:دکتر محمد حسین اسماعیلی

354-تاثیر آلودگی هوا در اوایل زندگی بر روی اختلالات عصبی (شناختی، افسردگی و اضطراب) در بزرگسالی

مجری:دکتر محمد حسین اسماعیلی

355- جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی SARS-CoV-2 از بیماران COVID-19 در ایران 

مجری:دکتر بابک رحمانی

356-تاثیر داروی ممانتین بر بهبود علایم خلقی مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در جمعیت ایرانی

مجری: دکتر مریم سلیمان نژاد

357- پیگیری عوارض همه گیری کووید 19 بر بافت ریه و فاکتور های التهابی و انعقادی خون یکماه و سه ماه پس از بهبودی در بیمارستان های شهر قزوین

مجری:دکتر سید امیر حسینی

358-ارزیابی مکانیسم مولکولی باواچینین به عنوان یک عامل حساس کننده به داروهای شیمی درمانی : مطالعه ی بیوانفورماتیکی و تجربی

مجری:دکتر بابک رحمانی

359- مطالعه مدلسازی و دینامیک مولکولی پلی¬مورفیسم های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف در ژن PROC مرتبط با تنظیم دوز وارفارین

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد

360-مطالعه مدلسازی و دینامیک مولکولی پلی¬مورفیسم های تک نوکلئوتیدی غیر مترادف در ژن GGCX مرتبط با تنظیم دوز وارفارین

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد

361- تاثیر متفورمین بر سلولهای التهابی پریودنتال، فیبرهای کلاژن و عروق جدید در موشهای صحرایی با بیماری آلزایمرتجربی  

مجری:دکتر فاطمه سمیعی راد و دکتر محمد صوفی آبادی

362- بررسی ارتباط 2 واریانت rs10735079 درژنoAs3 وrs2109069 در ژن DPP9 با وخامت بیماری در مبتلایان به Covid19

مجری:دکتر نعمت الله غیبی

363- بررسی تاثیر رزوراترول بر سندرم متابولیک در خانمها

مجری:دکتر نعمت الله غیبی

364- اثرات انجماد شیشه ای بر میزان بیان اینتگرین های 9α، ، ، در جنین موش سوری در مرحله لانه گزینی

مجری: دکتر فرزاد رجایی

365- اثرات انجماد شیشه ای بر میزان بیان اینتگرین هایαv وβ3 تخمک موش سوری و ارزیابی میزان باروری و تکامل تا مرحله بلاستوسیست پس از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

مجری:دکتر فرزاد رجایی

366- بکارگیری روش مهندسی CRISPR/Cas9 علیه انکوژن‌های E6 و E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و 18 در رده های سلولی C3 و HeLa

مجری:رضا نجفی پور

367- بررسی اثر دیواره سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی بر میزان بقای سلولی و بیان ژن survivin در ارگانوئیدهای حاصل از بیوپسی های سرطان کولون انسانی

مجری: دکتر نعمت الله غیبی


سال1398
 

1. بررسی اثرات محافظتی هرنیارین در ایسکمی مغزی ناشی از انسداد شریان کاروتید میانی در رت
مجری: دکتر یزدان نادری

2. بررسی نقش
Pifithrin-α در القای اتوفاژی و کاهش آپوپتوزیس در سلولهای رده SHSY5Y مدل بیماری پارکینسون ایجاد شده با سم 6-OHDA
مجری: دکتر شهرام دارابی

3. بررسی اثرات نانو ذرات سوپرمغناطیس اکسید اهن کونژوکه شده با پپتید
p28   در ایجاد کنتراست تصاویرMRI در مدل سلولی MCF-7
مجری: دکتر حسین احمدپور

4. بررسی اثرات محافظتی 
Evodiamine بر بیان پروتین p62 در سلول های مدل بیماری پارکینسون
مجری : دکتر شهرام دارابی

5. بررسی ارتباط شاخص های سرمی عملکرد کلیه با پارکینسون القاء شده توسط سم 6 هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
 مجری: دکتر هاشم حق دوست

سال 1397

بررسی تاثیر ریزRNAها بر بیان و عملکرد ژن‌های دخیل در مقاومت (ABCG2, MCL1, MLH1, CYP3A4) به داروی شیمی درمانی Irinotecan در رده  سلول‌ سرطانی کولون (HCT116)

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

ساخت نانوذرات لیپوزومی هدفمند با آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین برای انتقال ژن میلیتین به رده ی سلولی SKBR3 سرطان پستان

مجری : دکتر علیرضا فراست

بررسی اثر کوئرستین و کرایسین استریفیه شده با اسیدهای چرب امگا بر روی میزان آپوپتوز، بقای سلولی و بیان ژنهای BAX ، BCL-2 و تایروزیناز در رده های سلولی سرطانی MCF-7 و A375

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی پلی‌مورفیسم‌های ژن‌های سیتوکرومP450و VKORC1 در بیماران قلبی _ عروقی کاندید دریافت وارفارین، مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر قزوین

مجریان : دکتر بابک رحمانی، دکتر فاطمه سمیعی راد

بررسی اثرات محافظتی مینوسیکلین بر آسیب قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در رت

مجری : دکتر یزدان نادری

بررسی فراوانی جنین های در معرض خطر توکسوپلاسموز مادرزادی در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کوثر و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی شهید بلندیان و البرز استان قزوین و ارزیابی دانش آنها در مورد توکسوپلاسموز

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی میزان  بیان miR135a در نمونه بزاق تحریکی وغیر تحریکی افراد مبتلا دیابت تیپ ۲در مقایسه با گروه کنترل

مجریان : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر ایرج میرزایی

بررسی نقش اتوفاژی در مکانیسم ضد پارکینسونی استرادیول در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی ارتباط بین سطح سرمی گلوکز، انسولین و اسیدهای چرب ازاد با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی میزان بیان ژن-5p 486 –miR در سرم بیماران لوسمی میلوییدی مزمن (CML)و مقایسه ی آن با افراد نرمال

مجری : دکتر فرشاد فروغی

بررسی نقش گیرنده های 1 ارکسین و کانابینوییدی در ناحیه شکمی جانبی منطقه خاکستری دورقناتی بر حافظه و یادگیری اجتنابی و فضایی موش های صحرایی در شرایط القا درد پالپ دندان با کپسایسین

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت نورونی سیمواستاتین به وسیله القای اتوفاژی در سلولهای بنیادین عصبی

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی نقش اسید کارنوسیک در القای اتوفاژی و افزایش عمر سلولهای BMSCs پس از مواجهه با استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسید هیدروژن

مجری : دکتر شهرام دارابی

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ملاتونین و  N-استیل سیستئین ( (NAC بر استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی در ناحیه پنومرای کورتکس مغز موش صحرایی

مجری : دکتر فاطمه صباغ زیارانی

شناسایی مولکولی انگل های فاسیولا و دیکروسلیوم در دامهای آلوده در استان قزوین با استفاده از روش High Resolution Melting Analysis

مجری : دکتر پیمان حیدریان

بررسی سطح سرمی بیلی روبین و سلنیوم در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین بیماری پارکینسون

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی نقش نوروپروتکتیو و ضد پارکینسونی گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

سال 1396

شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیازیس مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از RFLP-PCR و نیز ارزیابی حساسیت دارویی آن ها نسبت به فلوکونازول و کسپوفانژین در شرایط in-vitro

مجری : دکتر فائزه محمدی

شبیه سازی هترو دایمریزه شدن پروتئین هایS100A8/S100A9   و اثر آراشیدونیک اسید بر ساختار آن به روش دینامیک مولکولی

مجری : دکتر علیرضا فراست

بررسی اثر رادیو دارو Rhenium188-HDD بر روی متیلاسیون پروموتور و بیان برخی از ژن های آنتاگونیست مسیر پیام رسانی Wnt/B-Catenin و WT1 در رده ی سلولی  Huh7 هپاتوسلولارکارسینوما

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی  بیان پلاسمید  IL-2 در سلولهای بنیادی مزانشیمال ترانسفکت شده به روش لیپوفکتامین

مجری : دکتر محمدحسین احمدی

بررسی تاثیر پروتئین بتاتروفین نوترکیب  بر وضعیت بیان دو ژن  در مسیر سیگنالینگ اپوپتوز) BCL2و (BAX در رده سلولی Skov3در سرطان تخمدان

مجری : دکتر کوروش گودرزوند چگینی

شناسایی ژنوتایپ ایزوله های کیست هیداتیک در دام های استان قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

بررسی تاثیرسیگنالینگ BMPبر تمایز سلول های بنیادی اپیتلیال آمنیون انسانی کپسوله شده در ماتریکس آلژینات- نانو کیتوزان  و تمایز آن ها به کراتینوسیت به منظور بهبود زخم در مدل حیوانی

مجری : دکتر فرزاد رجایی، دکتر حسن نیک نژاد

بررسی  گونه های تریکوسترونژیلوس و شناسایی تنوع ژنتیکی آن ها  در دام های بومی ذبح شده در کشتارگاه  قزوین طی سال های 97-96

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

بررسی مولکولی و شناسایی ژنوتیپ های فاسیولا و دیکروسلیوم درشهر قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

شیوع توکسوپلاسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم –429T/C و374T/A–در ژن RAGE با نفروپاتی در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2

مجری : دکتر حسین پیری

اثر تمرین هوازی مادر قبل و حین بارداری بر بیان ژن های BCL-2،BAX،eNOS وVEGF عروق فرزندان موش های صحرایی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

جداسازی آکانتامبا و نگلریا از کانال آب کشاورزی و استخرهای شنا عمومی استان قزوین و شناسایی گونه و ژنوتایپ آنها

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی ارتباط microRNA-155 سرمی با پروفایل چربی در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با افراد غیر دیابتی

مجری : دکتر کوروش گودرزوند

بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر فشار خون ، پروفایلهای متابولیک، شاخصای استرس اکسیداتیو و مارکرهای التهابی  در بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه

مجری : دکتر سید مهدی میرهاشمی، دکتر حمیدرضا جوادی

بررسی نقش استرس رتیکولوم اندوتلیال در پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر هاشم حقدوست یزدی

بررسی وضعیت متیلاسیون و بیان کلاسترهای ژنی miR-34b/c ، miR-449a/b/c در نمونه اسپرم افراد نابارور با درجات مختلف اسپرماتوژنزیس ناقص

مجری : دکتر رضا نجفی پور، دکتر سحر مقبلی نژاد

سال 1395

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های محیطی از بیمارستان های قزوین براساس تعیین توالی ژن بتا توبولینtubulin) β)

مجری : دکتر فائزه محمدی

ارزیابی مقدار بیان ژن 155-miR و سطح سرمی سیتوکین TNF-α در بیماران آرتریت روماتوئید با Anti CCP  و Rheumatoid factor (RF)  مثبت و مقایسه ی آن با افراد سالم

مجری : دکتر فرشاد فروغی

تاثیر فعالیت بدنی در دوران بارداری بر پروتین های BRCA1، P53، در سرم و بافت پستان نوزاد موشهای صحرایی ماده نژاد اسپراگ داولی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

بررسی بیان و متیلاسیون پروموتور ژنMyoD1 و cxx1 در بلوک های بافتی  بیماران مبتلا به سرطان پستان

مجری : دکتر فرشاد فروغی

اثر پرو تئین بتا تروفین نوترکیب  بر بیان  ژن WIF-1 و WT1  در رده های سلولی سرطان پانکراس  (Mia Paca II) و تخمدان (Skov-3)

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

بررسی تاثیر ملاتونین و ال-کارنتین در میزان  بیان ژن GDF9)، BMP15 ) وآپوپتوز اووسیت های بالغ شده موش های سوری به روش Invitro

مجری : دکتر فریبا ظفری

بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی  مغز استخوان به سلول های رده غضروف، استخوان و چربی بدنبال knockdown کردن   Toll-like receptor 3 و 4

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیس تیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های کودکان قدس و ولایت قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

بررسی اثر پاروُویروس B19 برپروفایل بیان ژن‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول‌های استئوبلاستی و ادیپوسیتی تمایز یافته از آن در محیط آزمایشگاهی

مجری : دکتر مهدی آزاد

سال 1394

مطالعه تاثیر فلاونوییدی مایریسیتن  بر روی بیان ژن و پروتئین -catenin β در رده سلولی سرطانی ملانوما (A375 )

مجری : دکتر حسین احمدپور یزدی

اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس رحم، لوله رحم، تخمدان، کلیه و کبد در موش سوری

مجری : دکتر فرزاد رجایی

تاثیر محافظتی تجویز همزمان ملاتونین و ال کارنیتین بر پارامتر های تولید مثلی در موش صحرایی نر

مجری : دکتر احسان عالی

سال 1393

بررسی اثر گیاهان دارویی در القاء آپوپتوزیس در پروتواسکولکس های کیست هیداتید

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

ژنوتایپینگ ویروس HPV و بررسی بیان ژنهای E6/E7 وP16 INK4Aبه عنوان  بیومارکرهای مولکولی در تشخیص پیش سرطان و سرطان دهانه رحم در نمونه های بیوپسی دهانه رحم استان قزوین

مجری : دکتر اصلانی مهر

ارتباط میزان بیان آنزیم DNMT1 با متیلاسیون ژن Ecad در سل لاین Miapaka2

مجری : دکتر مهدی آزاد و دکتر مهدی سهمانی

ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه دارویی اسکروفولاریا مگالانتا درمدل تجربی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

مجری : دکتر عباس آزادمهر

سال 1392

فراوانی ژنوتیپ های 18،16،11،6و33 ویروس پاپیلومای انسانی در بلوکهای بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی سر و گردن

مجری : خانم فاطمه فتوحی قزوینی


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0