دوران

لطفا صبر کنید ...

نعمت الله غیبی

استاد

  • سوابق : رزومه
  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : بیو فیزیک

نعمت الله غیبی

استاد

  • تلفن : 02833336001-3945
  • پست الکترونیکی : ngheibi@qums.ac.ir

سحر مقبلی نژاد

استاد

  • سوابق : رزومه
  • تحصيلات : دکتری تخصصی
  • تخصص : ژنتیک پزشکی

سحر مقبلی نژاد

استاد

  • تلفن : 02833336001-3131
  • پست الکترونیکی : smoghbelinejad@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0