دوران

  لطفا صبر کنید ...

  منیژه جلیلوند

  کارشناس آزمایشگاه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : ژنتیک پزشکی

  منیژه جلیلوند

  کارشناس آزمایشگاه

  • تلفن : 02833336001-3146
  • پست الکترونیکی : CMRC@QUMS.AC.IR

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0