• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
پذیرش دانشجو در مقطع دكترای تخصصی پژوهشی Ph.D by Research درمركز تحقیقات سلولی و مولكولی
متقاضیان محترم می‌توانند از سایت آزمون متمرکز دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 1401-1400 در آزمون کتبی دوره پژوهشی بیولوژی تولید مثل با ظرفیت پذیرش یک نفر و به استاد راهنمایی دکتر فرزاد رجایی شرکت نمایند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.15.0
V6.0.15.0