• ساعت : ۱۰:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ 
برگزاری آنلاین سمپوزیوم های سالانه مشترك پژوهشكده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی با دانشگاه صنعتی شریف

<p>برگزاری آنلاین سمپوزیوم های سالانه مشترک پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی با دانشگاه صنعتی شریف</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0