• ساعت : ۰۸:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ 
برگزاری وبینار آموزشی «استاندارد سازی پژوهش بر حیوانات آزمایشگاهی» در تاریخ 1401/07/24

وبینار اموزشی استاندارسازی پژوهش بر حیوانات ازمایشگاهی در تاریخ 1401/07/24 با تدریس دکتر شهرام دارابی ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.1.8.0
V6.1.8.0