اخبار اسلایدی
کارگاه آشنایی با مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع(پتنت)
 
امتیاز دهی