اخبار اسلایدی
نشریه سلامت و دین
بدین وسیله به اطلاع می رساند دهمین شماره نشریه علمی اطلاع رسانی دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم با عنوان "دانش سلامت و دین" با هدف ترویج مفاهیم و مباحث مرتبط با مطالعات میان رشته ای سلامت و دین منتشر شده است. لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مجله مراجعه نمایید.
 
امتیاز دهی