اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه آشنایی با شاخص های ارزشیابی مراکز تحقیقات
این کارگاه جهت کارشناسان ارزشیابی مراکز تحقیقات پنجشنبه 25 آبان در محل سایت اینترنت دانشکده پزشکی از ساعت 8 الی 13 برگزار گردید.
 
امتیاز دهی