اخبار اسلایدی
انتصاب دکتر محمدرضا ساروخانی به عنوان ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشگاه به شماره 28/21/210958 مورخه 1396/03/10 ، جناب آقای دکتر محمدرضا علی اکبر زاده ساروخانی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی منصوب شدند. پیش از این دکتر تقی ناصرپور فریور این سمت را بر عهده داشتند.
 
امتیاز دهی