اخبار اسلایدی
دو عضو هیأت علمی دانشگاه در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و نوآوری استان