اخبار اسلایدی
ضوابط شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری؛ دکتر اصغر عبادی فر دبیر هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ضمن اعلام این خبر گفت: مطابق دوره های گذشته این دوره شامل دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی حوزه علوم پزشکی است. برگزیدگان دسته اول، از بین محققین، محققین جوان و دانشجو و صاحبان پژوهشهای برتر وبرگزیدگان حقوقی از میان مؤسسات مرتبط با پژوهش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، نشریات علوم پزشکی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و همچنین مؤسسات غیردولتی حامی پژوهش معرفی خواهند شد.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: پژوهشگران می توانند در سه کمیته علوم بالینی و سلامت، کمیته علوم پایه پزشکی و کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری در فراخوان جشنواره شرکت نمایند و شرط ثبت نام در گروه محققین دو کمیته اول، دارا بودن شاخص H ده و بالاتر و برای گروه محققین جوان و دانشجو H هفت و بالاترمی باشد و مبنای اصلی ارزیابی برحسب امتیازات کسب شده در کارنامه پژوهشی افراد می باشد. در کمیته ابداعات، اختراعات و فناوری شرط H index وجود ندارد.
رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیرهیات اجرایی بیست و دومین جشنواره رازی با اشاره به گروه پژوهش برترگفت: متقاضی این گروه می تواند بطور مستقل با یک مقاله پراستناد، با شرایط اعلام شده در فراخوان در یکی از دو کمیته علوم بالینی و سلامت یا کمیته علوم پایه پزشکی شرکت نماید . بنابراین برای یک تحقیق خوب و ارزشمند در جشنواره جایگاه تعریف شده وجود خواهد داشت.
دکترعبادی فر  اهم تغییرات این دوره از جشنواره را به شرح ذیل اعلام نمودند:
مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی ISI,Medline, PubMed,PMC,Scopus,Emerging Source,Embase, Chemical Abstract, Biological Abstract,CINAHL مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار می گیرند.
 برای محاسبه امتیاز مقالات پژوهشی 8 سال اخیر در تمام گروهها به جز پژوهش برتر به جای IF  از شاخص SNIP استفاده می گردد. برای هر مورد کتاب تألیفی حداکثر 20 امتیاز تعلق می گیرد و بایستی حداقل 10 مرجع و یا 10 درصدکل مراجع کتاب مربوط به تحقیقات مؤلف باشد. هر داوطلب می تواند حداکثر 3 پتنت ارائه دهد. در صورتیکه پتنت فقط ثبت شده باشد حداکثر 40 امتیازو برای پتنتی که کاربردی و تجاری سازی گردیده باشد حداکثر 80 امتیاز تعلق می گیرد. برای محاسبه امتیاز پژوهش برتر، عدد Citation وIF هر دو از ISI  استخراج می گردد. دبیر هیات اجرایی جشنواره همچنین گفت: میزان جوایز برگزیدگان امسال نیز نسبت به سالقبل افزایش یافته است.
 
 
امتیاز دهی