اطلاعیه
ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

1396/10/5 سه‌شنبه

برگزارکنندگان: انجمن قلب و عروق ایران، انجمن جراحان قلب ایران، انجمن بیهوشی قلب ایران، انجمن پرستاران قلب ایران، انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، انجمن گردانندگان قلب و ریه مصنوعی
زمان برگزاری: 8 الی 11 اسفند 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 دی 1396
مکان برگزاری: تهران

سایت همایش 

 
امتیاز دهی