اطلاعیه
بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی

1396/10/3 يكشنبه

برگزارکننده: مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری:  26 بهمن 1396
مکان برگزاری: تهران، آمفی تئاتر شهید پیرویان بیمارستان شریعتی

    سایت همایش

 
امتیاز دهی