اخبار
انتصاب عرفان ترابی عضو جدید شورای سیاست گزاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی


در حاشیه هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، عرفان ترابی اینترن دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حداکثر آراء اخذ شده در بین دبیران کمیته تحقیقات دانشگاه‌های تیپ دو کشور به عنوان عضو شورای سیاست‌گزاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی برگزیده شد.
 
امتیاز دهی