اخبار
تحول در سایت مجله Biotechnology and Health Scienses دانشگاه
سایت مجله انگلیسی زبان دانشگاه با عنوان    Biotechnology and  Health Scienses برای دسترسی به امکانات بیشتر متحول شد . این تغییر با درخواست سردبیر مجله  توسط شرکت انتشاراتی کوثر ، که ناشر این مجله می باشد ، انجام شد.
باتوجه به تغییر در سایت مجله BHS، از این پس تمامی مکاتبات از طریق وبسایت جدید صورت می پذیرد. همچنین این مجله در پایگاه COPE  )این پایگاه راهنمایی لازم را برای رعایت ملاحظات اخلاقی جهت انتشار مقاله ها در اختیار سردبیران قرار می دهد) و Index Copernicus  نمایه شده است.
امکاناتی که در سایت جدید مجله BHS  برای نویسندگان و داوران فراهم شده است شامل:EIC Note یادداشت سردبیر بر روی یک مقاله است که در سایت مجله و در صفحه مقاله برای عموم خوانندگان قابل مشاهده خواهد بود. در این Note سردبیر می‌تواند یک پاراگراف مختصر در مورد مقاله یادداشت نماید، این نوشته هنگام نشر مقاله صرفاً در HTML مقاله نمایش داده خواهد شد.
 
همچنین سردبیر می تواند در هر شماره چاپ شده یک یا تعدادی از مقالات مهم هر شماره را به عنوان مقالات منتخب به اطلاع خوانندگان برساند.
در مراحل ارسال برای مقالات پژوهشی، کتاب، مقالات کامل، گزارش مورد، کوتاه و مروری یک File Type جدید به نام Formula اضافه شده است که نویسندگان می توانند فرمول های مقالات خود را در این بخش به صورت فایل ورد بارگذاری نمایند. همچنین امکان بارگذاری فایل‌های پیوست برای داوران در هنگام تکمیل فرم داوری فراهم شده است. ضمنا از این پس داوران می توانند پس از تکمیل داوری، گواهی داوری هریک از مقالات را به طور جداگانه از صفحه شخصی خود به صورت فایل PDF دریافت نمایند.