دسترسی ها
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
ریاست
تاریخچه
اعضای شورای پژوهشی
اعضای هیئت مؤسس
کارشناسان
لیست تجهیزات
Affiliation
اهداف راهبردی
اولویت های پژوهشی
اساسنامه
محور های استراتژیک
Refrigerated Shaking Incubator
Refrigerated Micro Centrifuge
Thermal Cycler
Nano Drop
BioChrom Anthos 2020
تالیف کتاب
لیست 25 درصد مجلات برتر (Q1)
لیست مجلات داخلی Scopus
لیست مجلات معتبر ISI
روند تصویب طرح های تحقیقاتی
Collapse مطالب علمی و آموزشیمطالب علمی و آموزشی
تجهیزات آزمایشگاهی
تازه های علمی
تغذیه
دارو
طرح های در دست اجرا
طرح های خاتمه یافته
دکتر فرزاد رجایی
دکتر نعمت اله غیبی
دکتر مهدی سهمانی
دکتر محمدرضا ساروخانی
دکتر معصومه اصلانی مهر
دکتر مرجان نصیری اصل
دکتر رضا نجفی پور
دکتر هاشم حقدوست یزدی
آلبوم تصاویر
مقالات فارسی 2015
مقالات انگلیسی 2015
مقالات فارسی 2014
مقالات انگلیسی 2014
مقالات فارسی 2013
مقالات انگلیسی 2013
فرم ثبت پیشنهاد
فرم پیگیری ثبت پیشنهاد
فرم درخواست ملاقات با ریاست مرکز
فرم پیگیری درخواست ملاقات
فرم درخواست صدور گواهی
فرم پیگیری درخواست گواهی
فرم پیگیری درخواست کار
فرم درخواست کار در آزمایشگاه
کارگاه های برگزار شده
اختراعات
کتب موجود