طرح های خاتمه یافته

طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد.

 1. بررسی تاثیر Nutlin-3 بر بیان ژنهایP53, P21, PUMA, MDM2  وهمچنین اثر آن بر میزان بروز آپوپتوزیس و سیتوتوکسیسیته در سلول های بنیادی مزانشیمی بدست آمده از مغز استخوان موش

مجری : دکتر فرزاد رجایی

 1. اثرات پروبیوتیک (ترکیبی از Lactobacillus helveticus R0052  وBifidobacterium longum R0175) برفرایندهای التهاب، آپوپتوز وحافظه دررتهای القا شده با لیپوپلی ساکارید

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

 1. شیوع توکسوپلاسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی انگل های روده ای و تعیین هویت ژنوتایپ های ژیاردیا و هیمنولپیس، در عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر قزوین

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

 1. بررسی بیان FOX3a و مسیر سیگنالینگ اتوفاژی مرتبط با آن در بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین موش صحرایی نژاد ویستار

مجری : دکتر شهرام دارابی

 1.  بررسی اثر نیکوتینیک و پیکولینیک اسید بر ساختار و پایداری آلبومین سرم انسانی

مجری : دکتر کوروش گودرزوند چگینی

 1. بررسی اثر سه ترکیب امگا-3، امگا-6 و نارینجین بر بیان  و متیلاسیون پروموترژن های WIF-1 و WT1  در رده های سلولی سرطان پانکراس (Mia Paca II)،  معده (AGS) و ملانوما (a375)

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی اثرات تحریک کننده ایمنی Isotretinoin در ماکروفاژهای آلوده به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

مجری : دکتر بهاره عبد نیک فرجام

 1. بررسی اثر پیش تیمار با هیدروژن سولفاید بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی 6-هیدروکسی دوپامین و بررسی نقش احتمالی استرس اکسیداتیو و کانال های پتاسیمی حساس به ATP

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. بررسی اثر مهار ژن ABCB1 (MDR-1)  در کاهش مقاومت سلول های سرطانی  در برابر عوامل شیمی درمانی با استفاده از فن آوری CRISPR/Cas در رده سلولی  مقاوم به دارو سرطان تخمدان

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

 1. بیان و تخلیص پروتئین نوترکیبFGFR2b  و بررسی تغییرات ساختاری آن بر اثر برهمکنش با گالیک اسیدو نارنجین

مجریان : دکتر حسین پیری، دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی میزان بیان MIR135a در نمونه پلاسمای افراد دارای حالات پیش دیابتی   IGT ,IFG و دیابت و دیابت بارداری در مقایسه با گروههای کنترل

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

 1. مطالعه اثر زیر واحدهای پروتئین کالپروتکتین S100A9 و S100A8 بر وضیعت بیان و متیلاسیون پروموتر ژن OCLN در رده سلولی A-375 ملانومای انسانی

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی ارتباط  میان میزان بیان ژنهای دخیل در متابولیسم Gemcitabine  مانند RRM1, CDA, DCK, SLC29A1 و میزانmicroRNA های کنترل کننده آنها

مجری : دکتر فرزاد رجایی

 1. بررسی تغییرات بیانی ژن های IL-1B، IFN-γ و IFNG-AS1 در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و بیماران دو قطبی در مقایسه با افراد سالم

مجری : دکتر سید حسین قافله باشی

 1. شناسایی مولکولی تریکوسترونژیلوس های انسانی ساکنین روستایی فومن

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی اثر ضد تشنجی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphora tenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

مجری : دکتر حسین پیری

 1. تاثیر ویتکسین و کوئرستین بر تولید واسطه های التهابی نوتروفیل های افراد سالم

مجریان : دکتر مرجان نصیری اصل، دکتر بهاره عبد نیک فرجام

 1. اپیدمیولوژی مولکولی لیشمانیوز جلدی در ناقلین، مخازن و بیماران کانون اندمیک .....

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی اثرات ضدالتهابی روتین بر نوتروفیل های افراد نرمال

مجریان : دکتر بهاره عبد نیک فرجام، دکتر مرجان نصیری اصل

 1. بررسی بیان ایمنوهیستوشیمیایی پروتئینp62 در  بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی نژاد ویستار

مجری : دکتر شهرام دارابی

 1. ویرولیتیک اونکوتراپی با ویروس BTV نوترکیب

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

 1. کلونینگ ژن mpd و LinA در سودوموناس مکلوگلوسیدا

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

 1. بررسی شیوع انگل های روده ای در ساکنین روستایی شهرستان های تاکستان (استان قزوین) و فومن (استان گیلان) در سال 1394

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی فراوانی دو پلی‌مورفیسم C677T و A1298C ژن MTHFR و ارتباط آن با هایپومتیلاسیون ژن H19 در نمونه اسپرم مردان ایرانی با ناباروری اولیه

مجری : دکتر رضا نجفی پور

 1. تعیین ارتباط میان میزان بیان ژن های دخیل در متابولیسم Gemcitabin مانند SLC29A1، DCK، CDA، RRM1 و میزان microRNAهای کنترل کننده آنها در رده های سلولی سرطان پانکراس

مجری : دکتر فرزاد رجایی

 1. بررسی نقش فلونارایزین همراه با ویتامین های ب در پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. اثرات روتین بر بیان ژن ساب یونیت های GABAA و BDNF در تشنج لوب تمپورال در موش

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

 1. آنالیز موتاسیون KRAS و تعیین میزان بیان ژن و ارزیابی ایمنوهیستوشیمی پروتئین   HIF1AN به عنوان بیومارکر پیش آگهی دهنده احتمالی آدنوکارسینومای کولورکتال انسانی

مجری : دکتر رضا نجفی پور

 1. تشخیص هم زمان لپتوسپیرای بیماریزا و ساپروفیت

مجری : دکتر تقی ناصرپور فریور

 1. اثرات کوئرستین بر بیان ژن های ساب یونیت های گیرنده های ایونوتروپیک گلوتامات (G1UA1,NR2A,NR2B) و پروتئین شوک حرارتی 70 در تشنج ناشی از کاینیک اسید در موش

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

 1. بررسی اثرات انجماد شیشه ای بر میزان زنده ماندن، آپوپتوزیس، بیان انتگرین های سطحی (B1 _ a9  ) و تکامل جنینی در اووسیت موش سوری

مجری : دکتر فرزاد رجایی

 1. بررسی نقش گلیبن کلامید همراه با ویتامین های ب در پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ایجاد شده بر اثر تجویز 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. بررسی ارتباط پلی مورفیسم های, T+45G G+276 T ژن آدیپونکتین و G-238A ژن TNFα با مقاومت به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتلا به كبد چرب غير الكلي

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

 1. مقایسه  بیان  ژنهای  TTK  ،ARMC3 و TPTE  در نمونه های  بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با  بافت نرمال

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

 1. تهیه انتی بادی های مونوکلونال برعلیه  nmp22بااستفاده از آنتی ژن بافت سرطان مثانه و بررسی خصوصیات آن

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی

 1. بررسی اثر پروتواسکولیسیدال گیاهان دارویی بر کیست هیداتیک و تعیین اثر ایمونومدولاتوری گیاهان موثر بر پروتواسکولکس ها بر روی مارکرهای بلوغ سلول های دندریتیک و تولید سایتوکاین های 18 و IL-12

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

 1. بررسی تاثیر پره کاندیشنینگ با نورموباریک هیپرکسیا بر روند پیشرفت بیماری الزایمر در مدل β  آمیلوئیدی بیماری الزایمر

مجری : دکتر محمدحسین اسماعیلی

 1. راه اندازی تکنیکReal time PCR درتشخیص ناخالصی های DNA ژنومی E.coli در محصولات  نوترکیب

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. اثر مهاری فلوفنازين، تيوريدازين و آری پیپیرازول بر کيست سازی توکسوپلاسما گوندی ای در موش

مجری : دکتر بهاره نیک فرجام

 1. بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بروز تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و رابطه آن با فراوانی کیست های مغزی در موش های سوری

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی اثرات ضدالتهابی روتین بر نوتروفیل های افراد نرمال

مجری : دکتر بهاره عبدنیک فرجام

 1. بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بروز تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و رابطه آن با فراوانی کیست های مغزی در موش های سوری

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی فنوتیپی و مولکولی متالوبتالاکتامازها و کلاسهای اینتگرونی 1، 2 و 3 در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان های شهر قزوین و تهران

مجری : دکتر امیر پیمانی

 1. بررسی اثر پیش تیمار با مهار کننده های کانال های پتاسیمی 4- آمینوپیریدین (4-AP) و تترااتیل امونیوم (TEA) بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون درمدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی