طرح های در دست اجرا

طرح های تحقیقاتی مصوب و در حال اجرا در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی به شرح ذیل می باشد


سال 1398
 

1. بررسی اثرات محافظتی هرنیارین در ایسکمی مغزی ناشی از انسداد شریان کاروتید میانی در رت
مجری: دکتر یزدان نادری

2. بررسی نقش Pifithrin-α در القای اتوفاژی و کاهش آپوپتوزیس در سلولهای رده SHSY5Y مدل بیماری پارکینسون ایجاد شده با سم 6-OHDA

مجری: دکتر شهرام دارابی

3. بررسی اثرات نانو ذرات سوپرمغناطیس اکسید اهن کونژوکه شده با پپتید p28   در ایجاد کنتراست تصاویرMRI در مدل سلولی MCF-7
مجری: دکتر حسین احمدپور


4. بررسی اثرات محافظتی Evodiamine بر بیان پروتین p62 در سلول های مدل بیماری پارکینسون
مجری : دکتر شهرام دارابی

5
. بررسی ارتباط شاخص های سرمی عملکرد کلیه با پارکینسون القاء شده توسط سم 6 هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
 مجری: دکتر هاشم حق دوست

سال 1397

 1. بررسی تاثیر ریزRNAها بر بیان و عملکرد ژن‌های دخیل در مقاومت (ABCG2, MCL1, MLH1, CYP3A4) به داروی شیمی درمانی Irinotecan در رده  سلول‌ سرطانی کولون (HCT116)

مجری : دکتر سحر مقبلی نژاد

 1. ساخت نانوذرات لیپوزومی هدفمند با آنتی بادی مونوکلونال هرسپتین برای انتقال ژن میلیتین به رده ی سلولی SKBR3 سرطان پستان

مجری : دکتر علیرضا فراست

 1. بررسی اثر کوئرستین و کرایسین استریفیه شده با اسیدهای چرب امگا بر روی میزان آپوپتوز، بقای سلولی و بیان ژنهای BAX ، BCL-2 و تایروزیناز در رده های سلولی سرطانی MCF-7 و A375

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی پلی‌مورفیسم‌های ژن‌های سیتوکرومP450و VKORC1 در بیماران قلبی _ عروقی کاندید دریافت وارفارین، مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر قزوین

مجریان : دکتر بابک رحمانی، دکتر فاطمه سمیعی راد

 1. بررسی اثرات محافظتی مینوسیکلین بر آسیب قلبی ناشی از دوکسوروبیسین در رت

مجری : دکتر یزدان نادری

 1. بررسی فراوانی جنین های در معرض خطر توکسوپلاسموز مادرزادی در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان کوثر و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی شهید بلندیان و البرز استان قزوین و ارزیابی دانش آنها در مورد توکسوپلاسموز

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی میزان  بیان miR135a در نمونه بزاق تحریکی وغیر تحریکی افراد مبتلا دیابت تیپ ۲در مقایسه با گروه کنترل

مجریان : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر ایرج میرزایی

 1. بررسی نقش اتوفاژی در مکانیسم ضد پارکینسونی استرادیول در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین

مجری : دکتر شهرام دارابی

 1. بررسی ارتباط بین سطح سرمی گلوکز، انسولین و اسیدهای چرب ازاد با پارکینسونیسم القاء شده توسط سم 6- هیدروکسی دپامین در موش صحرایی

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. بررسی میزان بیان ژن-5p 486 –miR در سرم بیماران لوسمی میلوییدی مزمن (CML)و مقایسه ی آن با افراد نرمال

مجری : دکتر فرشاد فروغی

 1. بررسی نقش گیرنده های 1 ارکسین و کانابینوییدی در ناحیه شکمی جانبی منطقه خاکستری دورقناتی بر حافظه و یادگیری اجتنابی و فضایی موش های صحرایی در شرایط القا درد پالپ دندان با کپسایسین

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

 1. بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت نورونی سیمواستاتین به وسیله القای اتوفاژی در سلولهای بنیادین عصبی

مجری : دکتر شهرام دارابی

 1. بررسی نقش اسید کارنوسیک در القای اتوفاژی و افزایش عمر سلولهای BMSCs پس از مواجهه با استرس اکسیداتیو ناشی از پراکسید هیدروژن

مجری : دکتر شهرام دارابی

 1. بررسی اثرات آنتی اکسیدانی ملاتونین و  N-استیل سیستئین ( (NAC بر استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی در ناحیه پنومرای کورتکس مغز موش صحرایی

مجری : دکتر فاطمه صباغ زیارانی

 1. شناسایی مولکولی انگل های فاسیولا و دیکروسلیوم در دامهای آلوده در استان قزوین با استفاده از روش High Resolution Melting Analysis

مجری : دکتر پیمان حیدریان

 1. بررسی سطح سرمی بیلی روبین و سلنیوم در مدل حیوانی 6- هیدروکسی دپامین بیماری پارکینسون

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. بررسی نقش نوروپروتکتیو و ضد پارکینسونی گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر هاشم حقدوست یزدی

سال 1396

 1. شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدیازیس مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از RFLP-PCR و نیز ارزیابی حساسیت دارویی آن ها نسبت به فلوکونازول و کسپوفانژین در شرایط in-vitro

مجری : دکتر فائزه محمدی

 1. شبیه سازی هترو دایمریزه شدن پروتئین هایS100A8/S100A9   و اثر آراشیدونیک اسید بر ساختار آن به روش دینامیک مولکولی

مجری : دکتر علیرضا فراست

 1. بررسی اثر رادیو دارو Rhenium188-HDD بر روی متیلاسیون پروموتور و بیان برخی از ژن های آنتاگونیست مسیر پیام رسانی Wnt/B-Catenin و WT1 در رده ی سلولی  Huh7 هپاتوسلولارکارسینوما

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی  بیان پلاسمید  IL-2 در سلولهای بنیادی مزانشیمال ترانسفکت شده به روش لیپوفکتامین

مجری : دکتر محمدحسین احمدی

 1. بررسی تاثیر پروتئین بتاتروفین نوترکیب  بر وضعیت بیان دو ژن  در مسیر سیگنالینگ اپوپتوز) BCL2و (BAX در رده سلولی Skov3در سرطان تخمدان

مجری : دکتر کوروش گودرزوند چگینی

 1. شناسایی ژنوتایپ ایزوله های کیست هیداتیک در دام های استان قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

 1. بررسی تاثیرسیگنالینگ BMPبر تمایز سلول های بنیادی اپیتلیال آمنیون انسانی کپسوله شده در ماتریکس آلژینات- نانو کیتوزان  و تمایز آن ها به کراتینوسیت به منظور بهبود زخم در مدل حیوانی

مجری : دکتر فرزاد رجایی، دکتر حسن نیک نژاد

 1. بررسی  گونه های تریکوسترونژیلوس و شناسایی تنوع ژنتیکی آن ها  در دام های بومی ذبح شده در کشتارگاه  قزوین طی سال های 97-96

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

 1. بررسی مولکولی و شناسایی ژنوتیپ های فاسیولا و دیکروسلیوم درشهر قزوین

مجری : دکتر الهام حاجی علیلو

 1. شیوع توکسوپلاسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی ارتباط پلی مورفیسم –429T/C و374T/A–در ژن RAGE با نفروپاتی در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2

مجری : دکتر حسین پیری

 1. اثر تمرین هوازی مادر قبل و حین بارداری بر بیان ژن های BCL-2،BAX،eNOS وVEGF عروق فرزندان موش های صحرایی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

 1. جداسازی آکانتامبا و نگلریا از کانال آب کشاورزی و استخرهای شنا عمومی استان قزوین و شناسایی گونه و ژنوتایپ آنها

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی ارتباط microRNA-155 سرمی با پروفایل چربی در بیماران دیابتی نوع 2 در مقایسه با افراد غیر دیابتی

مجری : دکتر کوروش گودرزوند

 1. بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر فشار خون ، پروفایلهای متابولیک، شاخصای استرس اکسیداتیو و مارکرهای التهابی  در بیماران مبتلا به فشار خون بالای اولیه

مجری : دکتر سید مهدی میرهاشمی، دکتر حمیدرضا جوادی

 1. بررسی نقش استرس رتیکولوم اندوتلیال در پاتوفیزیولوژی بیماری پارکینسون در مدل حیوانی ۶-هیدروکسی دوپامین

مجری : دکتر محمدرضا ساروخانی، دکتر هاشم حقدوست یزدی

 1. بررسی وضعیت متیلاسیون و بیان کلاسترهای ژنی miR-34b/c ، miR-449a/b/c در نمونه اسپرم افراد نابارور با درجات مختلف اسپرماتوژنزیس ناقص

مجری : دکتر رضا نجفی پور، دکتر سحر مقبلی نژاد

سال 1395

 1. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های محیطی از بیمارستان های قزوین براساس تعیین توالی ژن بتا توبولینtubulin) β)

مجری : دکتر فائزه محمدی

 1. ارزیابی مقدار بیان ژن 155-miR و سطح سرمی سیتوکین TNF-α در بیماران آرتریت روماتوئید با Anti CCP  و Rheumatoid factor (RF)  مثبت و مقایسه ی آن با افراد سالم

مجری : دکتر فرشاد فروغی

 1. تاثیر فعالیت بدنی در دوران بارداری بر پروتین های BRCA1، P53، در سرم و بافت پستان نوزاد موشهای صحرایی ماده نژاد اسپراگ داولی

مجری : دکتر محمد صوفی آبادی

 1. بررسی بیان و متیلاسیون پروموتور ژنMyoD1 و cxx1 در بلوک های بافتی  بیماران مبتلا به سرطان پستان

مجری : دکتر فرشاد فروغی

 1. اثر پرو تئین بتا تروفین نوترکیب  بر بیان  ژن WIF-1 و WT1  در رده های سلولی سرطان پانکراس  (Mia Paca II) و تخمدان (Skov-3)

مجری : دکتر نعمت اله غیبی

 1. بررسی تاثیر ملاتونین و ال-کارنتین در میزان  بیان ژن GDF9)، BMP15 ) وآپوپتوز اووسیت های بالغ شده موش های سوری به روش Invitro

مجری : دکتر فریبا ظفری

 1. بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی  مغز استخوان به سلول های رده غضروف، استخوان و چربی بدنبال knockdown کردن   Toll-like receptor 3 و 4

مجری : دکتر مرجان نصیری اصل

 1. شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیس تیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های کودکان قدس و ولایت قزوین

مجری : دکتر مهرزاد سرایی

 1. بررسی اثر پاروُویروس B19 برپروفایل بیان ژن‌های سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول‌های استئوبلاستی و ادیپوسیتی تمایز یافته از آن در محیط آزمایشگاهی

مجری : دکتر مهدی آزاد

سال 1394

 1. مطالعه تاثیر فلاونوییدی مایریسیتن  بر روی بیان ژن و پروتئین -catenin β در رده سلولی سرطانی ملانوما (A375 )

مجری : دکتر حسین احمدپور یزدی

 1. اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس رحم، لوله رحم، تخمدان، کلیه و کبد در موش سوری

مجری : دکتر فرزاد رجایی

 1. تاثیر محافظتی تجویز همزمان ملاتونین و ال کارنیتین بر پارامتر های تولید مثلی در موش صحرایی نر

مجری : دکتر احسان عالی

سال 1393

 1. بررسی اثر گیاهان دارویی در القاء آپوپتوزیس در پروتواسکولکس های کیست هیداتید

مجری : دکتر مجتبی شهنازی

 1. ژنوتایپینگ ویروس HPV و بررسی بیان ژنهای E6/E7 وP16 INK4Aبه عنوان  بیومارکرهای مولکولی در تشخیص پیش سرطان و سرطان دهانه رحم در نمونه های بیوپسی دهانه رحم استان قزوین

مجری : دکتر اصلانی مهر

 1. ارتباط میزان بیان آنزیم DNMT1 با متیلاسیون ژن Ecad در سل لاین Miapaka2

مجری : دکتر مهدی آزاد و دکتر مهدی سهمانی

 1. ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه دارویی اسکروفولاریا مگالانتا درمدل تجربی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

مجری : دکتر عباس آزادمهر

سال 1392

 1. فراوانی ژنوتیپ های 18،16،11،6و33 ویروس پاپیلومای انسانی در بلوکهای بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی سر و گردن

مجری : خانم فاطمه فتوحی قزوینی