اولویت های پژوهشی
  
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی (1394-1389)


 • مطالعه های مولکولی بیماری های واگیر با شیوع، مرگ و میر و هزینه بالا (شورای عتف)
 • مطالعه های مولکولی و ایمنی شناسی در زمینه تولید واکسن و درمان های نوین (منوکلونال آنتی بادی) (شورای عتف)
 • بررسی ژنتیک مولکولی بیماری های شایع غیرواگیر (تالاسمی، هموفیلی، اختلال های شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو) قلب و عروق با تاکید بر تشخیص، درمان و بازتوانی (شورای عتف)
 • مکانیسم های سلولی_مولکولی و ژنتیکی مقاومت های دارویی (شورای عتف)
 • مطالعه های مرتبط با تهیه کیت ها و روش های تشخیصی نوین در غربال گری و تشخیص های دقیق زودرس بیماری ها مانند PGD,RT-PCR و ... (شورای عتف)
 • بررسی ژنتیک، پاتولوژی و بیولوژی مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمان (شورای عتف)
 • تحقیق در زمینه سلول های بنیادی به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمان (شورای عتف)
 • کشف مولکولهای جدید (شورای عتف)
 • فن آوری روش های تشخیص مولکولی (شورای عتف)
 • ساخت و فرمولاسیون مولکول های جدید و دارای ارزش درمان (شورای عتف)
 • مطالعه های سلولی_مولکولی و ژنتیک ناباروری (شورای عتف)
 • سیگنال های سلولی (شورای عتف)
 • تعیین موتاسیون پروتئینها با روش مالتیپلکس PCR
 • تاثیر امواج EMF موبایل بر شکنندگی های کروموزومی
 • تعیین HLA سلول های خونی بند ناف نوزادان به دنیا آمده در قزوین با روش های ایونولوژیک و مولکولی بانک تعیین سلول های بنیادی و بند ناف
 • تولید mBA های مورد استفاده در روش های ایمونواسی در آزمایش های تشخیصی
 • بررسی اثر PPAR بر پیام رسانی سلولی و بیان ژن ها در رده های مختلف سلولی
 • تعیین نقش mir ها در بیماری های مختلف و سرطان ها
 • بررسی اثر داروها بر میزان پراکسیداسیون چربی و بیان ژن ها
 • ارزیابی هیستوپاتولوژیک میزان ترمیم مدل آسیب استخوانی پس از درمان به وسیله پیوند سلول های استئوپلاستی
 • کاربرد روش های فنوتیپی جدید برای تشخیص مقاومت های دارویی
 • تشخیص و درمان مولکولی آنسفالیتهای ویروسی
 • تشخیص و درمان مولکولی عفونت های تنفسی ویروسی
 • تعیین نقش میکروارگانیسم ها و بیان ژن ها در ایجاد سرطان با استفاده از روش های مولکولی
 • تشخیص و درمان عفونت های ویروسی در مادران باردار
 • تشخیص عفونت های ویروسی منتقله از طریق خون در بیماران
 • بررسی اثر گیاهان دارویی در کنترل عفونت های ویروسی و باکتریایی
 • بررسی مولکولی عوامل ویرولانس در باکتری های گرم مثبت و منفی و ارتباط با بیماری ها
 • بررسی مولکولی مقاومت در باکتری های گرم مثبت و منفی و بیان ژن های مقاومت در آنها
 • فراوانی بتالاکتامازهای با طیف گسترده ESBL و Ampc بتالاکتامازها، کارباپنمازها در سویه های بالینی و باکتری های گرم منفی
 • بررسی اثر نانو پارتیکل ها، مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک ها در پزشکی و دندانپزشکی
 • اپیدمیولوژی مولکولی بیماری های باکتریایی و ویروسی در استان
 • تعیین عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و استفاده از روش های کنترل عفونت
 • تعیین حاملین ویروسی و باکتریایی در جمعیت های مختلف
 • تاثیر مواد مغذی در زمینه های سلولی مولکولی در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی
 • برهمکنش مواد مغذی و ژن در دفاع سلولی بدن در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی
 • تأثیرغذاهای فراریخته وفراویژه Functional foods درشرایط آزمایشگاهی ومحیط زنده سلولی
 • تأثیر پلی فنول ها برعوامل مختلف بیولوژیکی بدن در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی
 •  بررسی میزان آنتی اکسیدانی مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی
 •  مخاطرات آلاینده ها و باقیمانده سموم درمواد غذایی درشرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی
 •  بررسی اپیدمیولوژیک و مولکولی انواع شاخصهای مقاومت دارویی در سوشهای مقاوم به آنتی بیوتیکها
 • تایپینگ و بررسی مولکولی مقاومت به کارباپنم درمیکروارگانیسم های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف
 • راه اندازی روشهای نوین و مولکولی جهت تشخیص سریع بیماریهای عفونی و ژنتیکی
 • استفاده از روشهای نانوتکنولوژی در تشخیص و درمان بیماریهای عفونی و سرطانی
 • بررسی وشناسایی ژن های مرتبط در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی غیرسندرمی
 • خالص سازی پروتئین کالپروتکتین و ارزیابی اثر آن دردرمان بیماری ها
 • بررسی مکانیسمهای مولکولی عفونتهای میکروبی
 • بررسی نقش ژنها در بیماریهای نورودژنراتیو
 • کاربرد و اثر نانو پارتیکل ها در درمان عفونت های درون سلولی
 • کاربرد و اثر نانو پارتیکل ها در درمان سرطان ها
 • جداسازی سلول های بنیادی از خون بند ناف نوزادو تمایز آن به رده های سلولی خاص جهت درمان یا بهبود علائم بیماریهای نورودژنراتیو در مدل های حیوانی
 • بررسی مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک بیماریهای نورودژنراتیو (آلزایمر، پارکینسون، سکته مغزی و ... با استفاده از مدلهای حیوانی
 • بررسی و شناسایی روش های پیشگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو با استفاده از مدل های حیوانی
 • بررسی نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری های نورودژنراتیو
 • بررسی مکانیسم های حافظه و یادگیری و شناسایی راه های ارتقای آنها
 • بررسی مکانیسم های درد و راههای مقابله با آنها
 • بررسی مکانیسم های بیماری صرع و راههای مقابله با آن
 • بررسی اثرات بیولوژیک آلودگی هوا و آب و شناسایی روشهای مقابله با آنها