عضو هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


آقای دکتر هاشم حقدوست یزدی (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه فیزیولوژی)


      دکترای تخصصی فیزیولوژی (استادیار)
         
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی،گروه فیزیولوژی
       
        028-33336001-6 ، داخلی 3152
 
       دریافت رزومه
تعداد بازديد اين صفحه: 4801
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53418458 تعداد بازديد زيرپورتال: 268288 اين زيرپورتال امروز: 238 سایت در امروز: 6597 اين صفحه امروز: 6