عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


آقای دکتر رضا نجفی پور (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه بیوشیمی و ژنتیک)
     دکترای تخصصی ژنتیک (دانشیار)
     
                                             rnajafipour@gmail.com     

      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و ژنتیک
     028-33336001-6 ، داخلی 3135
      
تعداد بازديد اين صفحه: 3099
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53333876 تعداد بازديد زيرپورتال: 267695 اين زيرپورتال امروز: 209 سایت در امروز: 14424 اين صفحه امروز: 1