عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


خانم دکتر مرجان نصیری اصل (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه فارماکولوژی)


      دکترای تخصصی فارماکولوژی (استاد)

                
     mnassiriasl@qums.ac.ir

      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه فارماکولوژی


      028-33336001-6 ، داخلی 3157


تعداد بازديد اين صفحه: 4627
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53418527 تعداد بازديد زيرپورتال: 268302 اين زيرپورتال امروز: 252 سایت در امروز: 6666 اين صفحه امروز: 5