عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


خانم دکتر معصومه اصلانی مهر (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه میکروب شناسی)

    دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی (استادیار)
      

     دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

      
     028-33336001-6 ، داخلی 3168
     
تعداد بازديد اين صفحه: 4011
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53305660 تعداد بازديد زيرپورتال: 267418 اين زيرپورتال امروز: 379 سایت در امروز: 38190 اين صفحه امروز: 1