ریاست ،عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
آقای دکتر محمدرضا ساروخانی (عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی_گروه بیوتکنولوژی)
   
     دکترای تخصصی بیوتکنولوژی (استاد)

 
       
        Sarokhani2002@yahoo.com

    
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی
     
     028-33336001-6 ، داخلی 2343
 
تعداد بازديد اين صفحه: 3635
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53333565 تعداد بازديد زيرپورتال: 267661 اين زيرپورتال امروز: 254 سایت در امروز: 14113 اين صفحه امروز: 3