عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی


آقای دکتر فرزاد رجایی (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه آناتومی و بافت شناسی)
     دکترای تخصصی بافت شناسی (استاد)
       farzadraj@yahoo.co.uk
      
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه آناتومی و بافت شناسی
      
      028-33336001-6 ، داخلی 3137
       
تعداد بازديد اين صفحه: 3396
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53264502 تعداد بازديد زيرپورتال: 266961 اين زيرپورتال امروز: 408 سایت در امروز: 51927 اين صفحه امروز: 4