نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی پست الکترونیک محل کار _ شماره تماس
صفرعلی علیزاده
دکترای باکتری شناسی پزشکی
(کارشناس آزمایشگاه)
alizadeh120@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
نادر دیوان خسرو شاهی کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی
(کارشناس آزمایشگاه)
naderkhosroshahi@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33324971
جواد انصاری کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
J_ansari51@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
زهرا رشوند کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
منیژه جلیلوند کارشناسی ارشد ژنتیک
(کارشناس آزمایشگاه)
Rahamj7@yahoo.com
آزمایشگاه مرجع سلامت
028-33362959-60
علی خلیلی کارشناسی مدیریت فرهنگی
(رابط مرکز تحقیقات)
Akhalili34@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33324971
نرگس محمودی کارشناسی بهداشت محیط
(کارشناس پژوهش،
کارشناس زیرپورتال)
Mahmoudi.narges@yahoo.com
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
028-33324971
تعداد بازديد اين صفحه: 4060
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53305207 تعداد بازديد زيرپورتال: 267368 اين زيرپورتال امروز: 346 سایت در امروز: 37737 اين صفحه امروز: 3