دکتر تقی ناصرپور

ریاست ،عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
 
آقای دکتر محمدرضا ساروخانی (عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی_گروه بیوتکنولوژی)
   
     دکترای تخصصی بیوتکنولوژی (استاد)

 
       
        Sarokhani2002@yahoo.com

  
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی
   
     028-33336001-6 ، داخلی 2343
 
تعداد بازديد اين صفحه: 3882
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53305642 تعداد بازديد زيرپورتال: 267414 اين زيرپورتال امروز: 378 سایت در امروز: 38172 اين صفحه امروز: 4