اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=27da211a-106a-41c0-abd0-b3a681b01ffb

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c98881b2-a67e-46b9-bda2-837c4ec3f7d2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bf3a2055-031c-4f55-9a91-84cea195ca50

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=85d0c560-13e7-42f9-8ca5-c2d70739c084

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cd3e5967-1543-4c74-87b8-8502a51451dc

اطلاعیه
ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران
انجمن قلب و عروق ایران
دومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
دارای امتیاز بازآموزی
بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی
پاراکلینیک در روماتولوژی
اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی